دسته: stm-st-link

پروگرامر st-link

برای پروگرامر و دیباگ میکروکنترلر های سری STM8 و STM32 از پروگرامر های ST-Link V2استفاده می شود و هچنین از پروگرامر های J-link هم می توانیم برای پروگرام و دیباگ استفاده کنیم. پروگرامر های St-Link به صورت دو مدل در بازار وجود دارند. مدل اول : این مدل در اندازه ی...