دانلود برچسب: دریافت مختصات با پیامک

پروژه دریافت مختصات جغرافیایی توسط پیامک با ماژول gps-gprs-gsm A7

در این مدار که از ماژول مخابراتی A7 استفاده شده مختصات جغرافیایی از طریق بخش GPS  این ماژول خوانده می شود و تمامی اطلاعات شامل زمان و تاریخ و سرعت و … پس از دریافت روی ال سی دی گرافیکی نمایش داده می شوند حال اگر شما با هر شماره...