دانلود برچسب: پروژه بارکد خوان

پروژه بارکد خوان با استفاده از ماژول LV4 CCD

پروژه بارکدخوان لیزری زیر که با استفاده از میکروکنترلر ATMEGA16 و کامپایلر کدویژن نوشته شده است در این پروژه از تایمر ها و پروتکل یوزات استفاده شده است برای اینکه برنامه میکرو در قسمت دریافت اطلاعات از یوزارت به کار خود به درستی ادامه دهد برای سفارش بخش اندروید یا...