دانلود برچسب: پروژه سیستم حضورغیاب از طریق ماژول اثر انگشت fp20 و ماژول پیامک sim900

پروژه سیستم حضورغیاب از طریق ماژول اثر انگشت fp20 و ماژول پیامک sim900

هدف کلی این پروژه سیستم حضور غیاب است که اگر کاربری در زمان تعیین شده در محل حاضر نشد و حضور خود را با اثر انگشت خود اعلام نکرد برنامه از طریق ماژول پیامک sim900  متنی را به مدیر و یا هر شخص دیگری که شماره آن تعریف شده باشد...