برچسب: آموزش STM32 با توابع HAL و KEIL

آموزش stm32 قسمت پنجم(بررسی ریجستر های GPIO میکرو STM32F103RET6 )

کار با رجیستر های GPIO توابع HAL دستوراتی را برای تغییر وضعیت پین ها و خواندن وضعیت پین ها در اختیار ما قرار داده پس این توابع واسطه بین ما و رجیستر های اصلی میکرو می باشد.گاهی اوقات این واسطه گری باعث کاهش سرعت انتقال دیتا به GPIO ها و یا کاهش سرعت خواندن...