برچسب: بهینه سازی سرعت عملکرد پردازش تصویر

محاسبه میزان عملکرد کد توسط OpenCV و بهبود بخشیدن آن

با سلام.    در پردازش تصویر با تعداد بسیار زیادی عملیات های مختلف ریاضی و منطقی سر و کار داریم، به همین دلیل خیلی مهم است که کد نوشته شده تا حد امکان پهینه باشد. بهینه بودن کد تنها به تجربه و الگوریتم های برنامه نویس مرتبط نیست؛ بلکه از...