برچسب: تشخیص رنگ در رسبری پای

تشخیص رنگ با استفاده از OpenCV و Python

در این پست قصد دارم با استفاده از OpenCV 3.0 و محیط برنامه نویسی Python 2.7، برنامه ای برای تشخیص رنگ بنویسم. ساده ترین روشی که برای این کار می توان به کار برد استفاده از دستور inRange برای ساخت یک ماسک برحسب رنگ مورد نظر و اعمال آن توسط...