برچسب: تشخیص پوست بدن با OpenCV

تشخیص پوست بدن با OpenCV

 در پست قبلی (تشخیص رنگ با استفاده از OpenCV و Python)، نحوه تشخیص رنگ های مختلف درون یک تصویر را با استفاده از دستور inRange آموزش دادم. اکنون با استفاده از این آموزش و کمی فیلترهای مختلف، قصد دارم برنامه ای برای تشخیص پوست بدن بنویسم. برای امتحان درستی کد...