برچسب: دسته بندی رنگ های تصویر توسط الگوریتم K-Means

دسته بندی رنگ های تصویر توسط الگوریتم K-Means

 به نام خدا و با لام در این مطلب قصد دارم کدی برای دسته بندی پیکسل های یک تصویر بنویسم. برای این کار از الگوریتم های مربوط به یادگیری ماشین استفاده خواهم کرد. ممکنه افرادی که تا به حال یادگیری ماشین انجام نداده اند با شنیدن این موضوع ناراحت بشوند....