برچسب: دوربین

اعوجاج و انواع آن در پردازش تصویر

 در قرن حاضر کمتر کسی پیدا می‌شود که از دوربین‌های دیجیتال استفاده نکند. دوربین گوش‌های همراه امروزی نیز به نوعی دوربین دیجیتال تلقی می‌شود. پیش از عرضه دوربین‌های دیجیتالی، برای عکس‌برداری از دوربین‌های قدیمی به همراه مجموعه‌ای از لنزهای متحرک استفاده می‌شد که لازم بود تا عکاس پیش از تصویر...