برچسب: ماژول A6

پروژه دریافت مختصات جغرافیایی توسط پیامک با ماژول gps-gprs-gsm A7

به نام خدا و سلام خدمت دوستان و هم میهنان عزیز!!! امروز بعده مدت ها از پادگان برگشتم و مداری رو آماده کردم که ارائه میدم خدمت دوستان. در این مدار که از ماژول مخابراتی A7 استفاده شده مختصات جغرافیایی از طریق بخش GPS  این ماژول خوانده می شود و...