برچسب: پردازش چهره

تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم Haar Cascade

امروز تصمیم دارم در مورد تشخیص چهره و چشم ها با استفاده از الگوریتم Haar Cascade صحبت کنم و کدی برای این منظور با استفاده از زبان پایتون بنویسم.    تشخیص اجسام با استفاده از الگوریتم Haar Cascade، یک روش بسیار موثر است که اولین بار توسط Paul Viola و...