برچسب: Color Transfer

انتقال رنگ بین تصاویر با استفاده از الگوریتم Color Transfer

 یکی از ابزارهای پرکاربرد در نرم افزار Phtoshop، انتقال رنگ بین تصاویر است؛ یعنی رنگ های تصویر اول را طبق یک رابطه ریاضی به پیکسل های تصویر دوم منتقل می کند. شاید اولین روشی که برای این کار به ذهن خطور کند استفاده از Hostogram تصاویر باشد. ولی این روش...