برچسب: findcontour

تشخیص اشکال چند ضلعی

سلام.    در این پست قصد دارم برنامه ای به منظور تشخیص اشکال سه ضلعی، چهار ضلعی و پنج ضلعی برحسب تعداد رئوس آنها بنویسم. موضوع را خیلی ساده بررسی می کنیم؛ یعنی دایره را تشخیص نمی دهیم و تفاوتی بین مربع، مستطیل، لوزی و متوازی الاضلاع نمی گذاریم. اگر...