برچسب: histogram

شناسایی اجسام با استفاده از هیستوگرام آنها

به نام خداو با سلام ، در این برنامه با استفاده از تابع cv2.calcBackProject می خواهیم قسمتی از شی مورد نظر که درون تصویر وجود دارد را به این تابع بدهیم و تمام آن شی را برای ما استخراج کند. دقیقا مانند تابع cv2.inRange عمل می کند ولی با این...