برچسب: STM32F103RET6 در STM32CubeMx

آموزش stm32 قسمت سوم(تولید پروژه STM32F103RET6 در STM32CubeMx برای keil)

بعد انجام تمام مراحل مربوط به تنظیمات میکرو که در قسمت دوم گفته شد باید پروژه را برای کامپایلر تولید کنیم که در این آموزش ما نرم افزار keil v5 را در نظر گرفتیم. برای تولید پروژه باید داخل نوار ابزار برنامهSTM32CubeMx بر روی این آیکون  کلیک تا صفحه ی زیر...