برچسب: پروژه حفظ تعادل سطح افقی

پروژه حفظ تعادل یک محوره سطح (توسط ژیروسکوپ و سروو)

به نام خدا و با سلام در مطلب پروژه کنترل سطح یک محوره که سطح افقی را در یک جهت x  یا y کنترل میکند را معرفی میکنم برای خواندن موقعیت از ماژول زیروسکوپ MPU6050  استفاده میکنیم که مشخصات آن به شرح زیر است: Mpu-6050 محصول invensense شامل مجموعه شتاب...