آموزش stm32 قسمت اول(معرفی میکروهای STM32)

آموزش stm32

میکروهای STM32 دارای تنوع زیادی از هر سری می باشد که هر کدام دارای مشخصات است که روی بدنه ی میکرو همانند عکس بالا هک می شود. این تنوع محصولات در میکرو های STM32 دست کاربران را برای انتخاب های مختلف باز می کند تا میکرو خود را متناسب با شرایطی و خواسته هایی که از آن را دارد انتخاب کنند.یک نمونه شماره گذاری را در تصویر زیر مشاهده می کنید:


Device Family:
خانواده میکرو مشخص می نماید.که در اینجا میکرو ی ما 32 بیتی می باشد.(Stm32f103).
Device subfamily:
در این بخش سری میکرو را مشخص می کند که سری های میکرو های STM32 عبارتند از:

STM32F0x1 و STM32F0x0 و STM32F0x2 و STM32F0x8 و STM32F100 و STM32F101 وSTM32F102 و STM32F103 و STM32F105/107

و ….. بقیه ی سری ها را می توانید داخل نرم افزار STM32CubeMx مشاهده کنید.
Pin Count:
تعدا پین های میکرو را مشخص میکند.
C=48 , R=64 , V=100, Z=144 , I=178 , B=208
flash memory size:
سایز حافظه فلش میکرو را مشخص می کند .

4=16kbyte , 6=32kbyte , 8=64kbyte , B=128kbyte , C=256 kbyte , D=384kbyte , E=512kbyte , F=768kbyte , G=1024kbyte , I=2048kbyte

Temperature range:
محدوده ی دمای کاری میکرو را مشخص می کند .
6=-40 to 85 , 7=-40 to 105
Pakage:
پک PCB میکرو را مشخص می نماید که LQFP پک معمول در بازار می باشد.

 

دیدگاه بگذارید

avatar